บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ของประเทศไทย หน้ากากอนามัย ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการใช้ชีวิตประจําวันของเรา…
ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยจํานวน 6,000 ชิ้น ที่วัด oxygen ปลายนิ้วจํานวน 20 เครื่อง ปรอทวัดไข้ ดิจิตอลจํานวน 30 เครื่อง Gel Alcohol 30 ml. จํานวน 720 ชิ้น ให้แก่ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เพ่ือเป็นส่วนช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อ Covid-19