บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

เคล็บ “ไม่” ลับ ดูแลผิวสวยของแต่ละช่วงวัย

 

ผิวแต่ละช่วงวัยนั้นมีความแตกต่างกัน และจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้น

เนื่องด้วยปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม มลภาวะ

และพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่ต้องเผชิญในทุกๆวัน ในแต่ละวัน 

ผิวแต่ละช่วงวัยจึงต้องได้รับการดูแลพร้อมใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตามอายุและสภาพผิวที่แตกต่างกัน