บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

เช็คก่อนชัวร์กว่า สารต้องห้ามในสกินแคร์บำรุงผิว


ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบรนด์ใหม่ๆ

ออกมาสู่ท้องตลาดมากมายแต่ผลิตภัณฑ์สกินแคร์บางชนิด

ก็อาจจะมีสารต้องห้ามที่เป็นอันตรายต่อตัวผู้ใช้อยู่ก็ได้

ดังนั้นเช็คก่อนชัวร์กว่า

มาดูกันว่าสารต้องห้ามในเครื่องสำอางมีอะไรบ้าง