บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

กิจกรรม

เบื้องหลังการสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารกับโครงการ MOU สินเชื่อบ้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

เบื้องหลังการสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารกับโครงการ MOU สินเชื่อบ้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)            เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับโครงการ MOU สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ประเภทไม่มีเงินฝากกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และมีการมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนพนักงาน

เบื้องหลังการสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารกับโครงการ MOU สินเชื่อบ้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) Read More »

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567              เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 ทางบริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากคุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร และนางจริยา  นาครทรรพ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไทย และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567 Read More »

การจัดอบรม หลักสูตร “การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี”

การจัดอบรม หลักสูตร “การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี” เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร “การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี” ให้กับพนักงาน อบรมโดย บริษัท ชัยอนันต์เทรนนิ่งเซอร์วิส จำกัด เพื่อพัฒนา ความรู้ และ ทักษะที่ดีในการควบคุมรถโฟล์คลิฟท์ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียหรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

การจัดอบรม หลักสูตร “การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี” Read More »

ผู้บริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้บริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา คุณ ธนวัฒ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้บริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ  “Art of Packaging & Navigating Career Paths in Cosmetics Sciences” ให้แก่นักศึกษา สาขา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้บริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา Read More »

คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุน งานฉลองครบรอบ 5 ทศวรรษ สาธิตตรามฯ “Beyond the future”

คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุน งานฉลองครบรอบ 5 ทศวรรษ สาธิตตรามฯ “Beyond the future”​                วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ตัวแทนบริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ทำการมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนงานฉลองครบรอบ 5 ทศวรรษ สาธิตรามฯ “Beyond the future” ให้แก่ โรงเรียนสาธิต ม.รามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุน งานฉลองครบรอบ 5 ทศวรรษ สาธิตตรามฯ “Beyond the future” Read More »

ครบรอบ 31 ปี คอมเม็ทส์ บริษัท อินเตอร์เทรด จำกัด

ครบรอบ 31 ปี คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด                    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด จัดงานเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ 31 ปี คอมเม็ทส์ กรุ๊ป นำโดย คุณวรพล-คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานในเครือ คอมเม็ทส์ กรุ๊ป เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลในวาระครบรอบ 31 ปี โดยนิมนต์พระพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป  จากวัด พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พร้อมจัดกิจกรรมบูธถ่ายภาพที่ระลึก เลี้ยงอาหารกลางวัน เครื่องดื่มและของหวานให้กับพนักงาน

ครบรอบ 31 ปี คอมเม็ทส์ บริษัท อินเตอร์เทรด จำกัด Read More »

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ต้อนรับ ตัวเเทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ต้อนรับ ตัวเเทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา               บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมต้อนรับ ตัวเเทนอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้านิเทศน์สหกิจศึกษา นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา ที่บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ณ วันที่ 10 มกราคม 2567

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ต้อนรับ ตัวเเทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา Read More »

ผู้บริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้บริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา คุณ ธนวัฒ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้บริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ  Career Road map และ Makeup Packaging ให้แก่นักศึกษา สาขา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567

ผู้บริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา Read More »

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ทำการมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนเป็นของขวัญเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

                 วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ตัวแทนบริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ทำการมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนเป็นของขวัญเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567  ให้แก่ โรงเรียนคลองปักหลัก โรงเรียนคลองมะขามเทศและสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ทำการมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนเป็นของขวัญเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ Read More »

คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด มอบของขวัญวันปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ

คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด มอบของขวัญวันปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ                 วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้เดินทางไป ณ บริเวณโถงหน้าห้องอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม. เพื่อมอบเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ให้เป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 12 แห่ง โดยมี นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด มอบของขวัญวันปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ Read More »

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save