บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

วิสัยทัศน์

  • เราจะเป็นผู้นำระดับมาตรฐานโลกในอุตสาหกรรมความงาม ด้วยสินค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยแนวคิดนวัตกรรมที่ล้ำหน้าและสูงส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในวิถีชีวิตที่เข้ายุคเข้าสมัย
  • เราจะเป็นตัวแทนนำเข้าสินค้านวัตกรรมที่ล้ำหน้าและสูงส่งในอุตสาหกรรมความงาม จากนานาประเทศ เพื่อส่งมอบประสบการณ์และความพึงพอใจที่เหนือความคาดหวังต่อกลุ่มผู้บริโภคในยุคนี้
  • เราจะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาสินค้านวัตกรรมในอุตสาหกรรมความงามอย่างตลอดต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้คุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตของผู้บริโภคมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

พันธกิจ

รางวัลความภาคภูมิใจของ Comets

ISS & SAP User Conference 2019

HAPPY 8 WORKPLACE

โครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะ ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) image Asia Pacific Enterprise Awards 2018

Asia Pacific Enterprise Awards 2018