บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

NEWS

คุณ ธนวัฒ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้บริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง

 คุณ ธนวัฒ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้บริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ให้แก่นักศึกษา สาขา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

กิจกรรม “แต่งเติม เพิ่มรอยยิ้ม” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบางละมุง

กิจกรรม “แต่งเติม เพิ่มรอยยิ้ม” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบางละมุง                                         

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้แก่ผู้ต้องขังสูงอายุ หัวข้อเรื่อง “การสร้างสุขด้วยตนเอง” ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี วันที่ 6 สิงหาคม 2563

คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด และคุณจันทรัช พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เจอร์นี่ อะครอส จํากัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังสูงอายุ หัวข้อเรื่อง “การสร้างสุขด้วยตนเอง” เป็นโครงการฝึกอบรมแต่งหน้าและเตรียมความพร้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผู้ต้องขังสูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงบวกให้แก่ผู้ต้อง ขัง และเป็นการสร้างสุขได้ด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง ณ

CSR คอมเม็ทส์ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลงานกาชาด ประจําปี 2563 แก่ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

           คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลงานกาชาด ประจําปี                       

กระทรวงสาธารณสุข ไฟเขียว ปลดล็อกยาสมุนไพร – เครื่องสําอาง กัญชา กัญชง

        สิ้นสุดการรอคอย กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ 5 ฉบับ ปลดล็อกเครื่องสําอางกัญชา-กัญชง พร้อมขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร คุมเข้มฉลากผลิตภัณฑ์             เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน และส่งเสริมการใช้กัญชา กัญชง ในเครื่องสําอาง และขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข

iColor จับมือ PHC ผนึกกําลังร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องสําอาง จากกัญชา กัญชงยื่นจดแจ้งรายแรกของไทย

บริษัท  ไอคัลเลอร์  คอสเมติคสคอสเมติคส์ (ประเทศไทยประเทศไทย)  จํากัด ผู้นําด้านการผลิตเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าและผิวกาย  ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ในโรงแรมและสปา       รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆคุณภาพสูงมาตรฐานระดับสากล ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน(PHC) ผู้นําด้านการปลูกกัญชาและกัญชงแบบเกษตรมาตรฐานสูงเกรดทางการ แพทย์ ร่วมพัฒนาวัตถุดิบ จากกัญชา กัญชง สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางยื่นจดแจ้งเป็นรายแรกของไทย ตั้งเป้ามุ่งสู่การแข่งขันในตลาดโลก            

HCU NEW GEN เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกาศผลการประกวด

HCU NEW GEN HCU NEW GEN เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่กระทรวงการอุดมศกระทรวงการอุดมศึึกษากษา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ วิจัยวิจัย และนวัตกรรม ประกาศผลประกวด “ นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ที่มีโครงงาน / ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น ระดับชาติ ประจําปี พ.ศ. 2563 ”รางวัลดีเด่น ระดับชาติชื่อ-สกุล (นักศึกษา) นางสาว

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 64 เวลา 09.30 น.              พล.ต.อุดม แก้วมหา ผบ.พล.ม.2 รอ. ได้รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด ร่วมส่งกําลังใจสู้ภัยโควิด-19 กับสํานักงานเขตพระโขนง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด ได้มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์สเปรย์ แอลกอฮอล์เจล ให้กับทีมผู้บริหารสํานักงานเขตพระโขนง และคุณมานพ เพียวอยู่ (หัวหน้าฝ่ายปกครอง) วัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพ่ือนําใช้ที่ศูนย์พักคอยสําหรับผู้ป่วยโควิด-19 ต้องการรับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ศูนย์พักคอย “พวกเราจะร่วมมือร่วมใจพวกเราจะร่วมมือร่วมใจ ก้าวผ่านวิกฤตนี้ ไปด้วยกัน”

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด มอบหน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอล์ให้แก่ โรงพยาบาลประชาพัฒน์

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ของประเทศไทย หน้ากากอนามัย ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการใช้ชีวิตประจําวันของเรา… ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยจํานวน 6,000 ชิ้น ที่วัด oxygen ปลายนิ้วจํานวน 20 เครื่อง ปรอทวัดไข้ ดิจิตอลจํานวน 30 เครื่อง

สํานักงานข่าว Nation tv ได้เข้าสัมภาษณ์คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ “สารสกัดกัญชงในเครื่องสําอาง”

สํานักงานข่าว Nation tv ได้เข้าสัมภาษณ์คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด ในหัวข้อเรื่อง “สารสกัดกัญชงในเครื่องสําอาง” ซึ่งกําลังเป็นที่ น่าสนใจอยู่ในขณะนี้ และยังได้รับการตอบรับที่ดีมากๆ เลยทีเดียว

โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี 2564 ณ บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด​

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดการตรวจสุขภาพ ทั้งส่วนสํานักงานใหญ่และสําหรับพนักงานโรงงาน โดยการจัดตรวจสุขภาพพนักงานในทุกครั้ง ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นการมีสุขภาพที่แข็ง แรงทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นสําคัญ จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพขึ้น เพ่ือส่งเสริมและป้องกันการเจ็บป่วยของพนักงานอย่างต่อเนื่อง